Spracovávanie osobných údajov spoločnosťou Coca-Cola

 

Posledná revízia: 18.12.2019

 

1.    Čo je podstatou týchto zásad spracovávania osobných údajov?

2.    Aké Vaše Osobné Údaje zbierame?

3.    Aké osobné údaje o Vás nezbierame?

4.    Používanie Stránok maloletými a upozornenie pre rodičov

5.    Vaše voľby a kontrola Vašich informácií

6.    Ako používame vaše osobné údaje?

7.    Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

8.    Aké prenosy osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor vykonávame?

9.    Ako je to s prepojeniami na iné internetové stránky, aplikácie, platformy a podobne?

10.      Vaše práva v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, ako ich uplatniť a ako nás kontaktovať

11.      Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

12.      Ako chránime Vaše informácie

13.      Rozhodné právo

14.      Aktualizácia týchto Zásad ochrany osobných údajov

15.      Príloha 1 - Poskytovatelia

16.       Príloha 2 – Treťostranné sledovacie technológie

 

1.              Čo je podstatou týchto zásad spracovávania osobných údajov?

Spoločnosť NV Coca-Cola Services SA, spoločnosť so sídlom Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel (ďalej iba ako „Prevádzkovateľ", "CCS", „My“, „Naše“ a „Nás“) si váži Vaše súkromie a chce, aby ste si boli vedomí toho, ako zbierame, používame a zverejňujeme údaje, ktoré sa Vás priamo, či nepriamo ako osoby týkajú ("Osobné Údaje") a aby ste si boli vedomí Vašich súvisiacich práv.

CCS je prevádzkovateľom (v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej iba ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ / „GDPR“).

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej iba ako „Zásady“) opisujú spôsob, akým CCS spracováva Vaše osobné údaje, získané používaním našich internetových stránok (ďalej ako naše "Internetové Stránky“), mobilných stránok, aplikácií, widgetov a iných mobilných interaktívnych prvkov (ďalej spoločne iba ako naše „Aplikácie“) (ďalej aplikácie a Internetové Stránky spoločne iba ako „Stránky“).

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Článku 10 týchto Zásad.

2.              Aké Vaše Osobné Údaje zbierame?

Prostredníctvom Stránok, či už online, alebo offline, zbierame Vaše Osobné Údaje nasledujúcimi spôsobmi:

·       Pokiaľ nám Vaše osobné údaje sami poskytnete. Zbierame Vaše osobné údaje, keď nám ich sami aktívne poskytnete, ako napríklad pri registrácii za účelom vytvorenia užívateľského konta, pri zverejnení príspevkov, fotografií a videí, či vyhotovení zvukových záznamov za účelom účasti, či propagácie, prípadne komunikácie s užívateľmi.

·       Keď používate naše Stránky. My (a v našom mene naši treťostranní partneri) zbierame určité osobné údaje automaticky vždy, keď používate naše Stránky.

·       Keď ste offline: Zbierame Vaše Osobné Údaje keď nepoužívate naše Aplikácie a / alebo Stránky, napríklad keď sa účastníte podujatí organizovaných spoločnosťou Coca-Cola.

a.               Osobné Údaje, ktoré o Vás zbierame a spracovávame

·       Kontaktné údaje a údaje z profilov: Osobné údaje, ako napr. vaše krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, dátum narodenia, telefón, adresa, firemné údaje, vek, poštová a kontaktná adresa, krajina pobytu, telefónne číslo a emailová adresa, reklamné kódy, registrácia na našich Stránkach, registrácia na odber emailov, účasť v súťaži, uplatnenie výhod, účasť v losovaní a akákoľvek iná komunikácia a interakcia s nami.

·       Informácie o preferenciách a záujmoch: Preferencie nastavené pre notifikácie, marketingovú komunikáciu a spôsob, akým sa zobrazuje naša stránka:

·       Profil na sociálnych médiách: Pri komunikácii s našimi Stránkami prostredníctvom rôznych sociálnych médií, ako napríklad pri prihlásení sa na Facebook cez naše Stránky, či „páči sa mi“, sledovanie a zdieľanie nášho obsahu na Facebooku, Twitteri, Snapchate, Linkedine, Instagrame a iných stránkach môžeme od týchto stránok sociálnych sietí získať údaje vrátane údajov z Vášho profilu, užívateľské meno spojené s Vašim účtom na sociálnych sieťach a iné informácie, ktoré sociálnym sieťam umožňujú zdieľať s tretími stranami.

·       Obsah vytvorený užívateľom (UGC), komentáre, čety a názory: Pokiaľ nás kontaktujete na priamo, napríklad Emailom, telefonicky, poštou, či vyplnením online formulára, prípadne účasťou v online čete, zaznamenávame Vaše komentáre a názory. Rovnako Vaše komentáre a záznamy zaznamenávame, pokiaľ ich vyjadríte v reakcií na prieskumy, účasti v lotériách, či účasti v reklamných kampaniach. Tieto kategórie osobných údajov môžu rovnako obsahovať aj zvukové záznamy, fotografie a videá, pokiaľ stránkam umožníte používanie živého prenosu prostredníctvom kamery Vášho zariadenia. Túto funkcionalitu využívame na zabezpečenie lepšieho interaktívneho zážitku. My a naši poskytovatelia služieb nezbierame, nezachytávame a nezaznamenávame obrazy, informácie z prenosov videí a informácie o Vašej tvári z prenosov. Informácie ostávajú na Vašom zariadení a odstránia sa z Vášho zariadenia po vypnutí prehliadača, či aplikácie. My a naši poskytovatelia služieb však môžeme zbierať iné údaje o tom, ako túto funkcionalitu využívate, a to napríklad ako často, či ako dlho.

·       Údaje o polohe: Naša aplikácia nezbiera, neskladuje a nečíta údaje o polohe získané z GPS, Wi-Fi, či triangulácie bezdrôtových sietí. My a naši treťostranní dodávatelia zbierajú výlučne anonymizované, náhodne vytvorené identifikačné údaje vytvorené aplikáciou za účelom zistenia vzdialenosti od našich predajcov za účelom zasielania špecifických reklamných správ a ponúkaných zliav v obchodoch vo Vašej blízkosti.

 

b.              Automaticky zbierané informácie

Keď používate naše Stránky, čítate naše emaily, alebo s nami inak komunikujete prostredníctvom počítaču, či mobilného zariadenia, môžeme my a naši treťostranní dodávatelia automaticky zbierať informácie o tom, ako získavate prístup k našim stránkam a používate ich, ako aj informácie o z riadení, prostredníctvom ktorého k našim Stránkam získavate prístup.

Tieto informácie používame za účelom zlepšenia a personalizácie Vášho zážitku, na sledovanie a vylepšovanie našich Stránok, ako aj pre interné účely.

Bežne tieto informácie zbierame prostredníctvom rôznych sledovacích technológií, vrátane cookies, flash objektov, pixelov, internetových majákov, zabudovaných skriptov, technológií na identifikáciu polohy a podobných technológií (ďalej spoločne iba ako "Sledovacie technológie“).

Obzvlášť prostredníctvom sledovacích technológií zbierame Vaše osobné údaje keď komunikujete s našimi Stránkami. Sledovacie technológie nám napríklad umožnia nájsť produkty najbližšie od Vás, získať ponuky v skutočnom čase a podobne, ako aj ponúknuť Vám personalizovanú marketingovú komunikáciu, bojovať s podvodmi a zlepšiť vlastnosti našich produktov, zbierať údaje o inštalácií (identifikačné číslo zariadenia, zdroj komunikácie, úroveň batérie, nosič, model zariadenia) za účelom sledovania investícií do médií, ako aj za účelom plnenia iných legitímnych účelov.

Tieto technológie môžete prijať, alebo odmietnuť (s výnimkou prípadov, kedy sú nevyhnutné pre riadne fungovanie aplikácie) zmenou nastavenia Vášho mobilného telefónu, prípadne Vašich preferencií súkromia v nastaveniach Vášho profilu v súlade s bodom 5.

Informácie, ktoré o Vás zbierame automaticky môžu byť skombinované s osobnými údajmi, ktoré o Vás zbierame priamo.

Automaticky môžeme zbierať nasledujúce informácie

·       Informácie týkajúce sa Vášho používania našich Stránok (napr. ako často a na ako dlho ste komunikovali s Aplikáciou, aké videá ste si pozreli, akých súťaží a losovaní ste sa účastnili, z akej stránky ste k nám prišli, ako často ste na určitú položku klikli),

·       Osobné údaje súvisiace s vašou komunikáciou s našou marketingovou komunikáciou (napr. či ste si ju otvorili, alebo nie, či ste na ňu klikli, alebo nie),

·       Informácie o zariadeniach, ktoré používate na prístup a komunikáciu so Stránkami (napr. či používate počítač, tablet, smartfón, rozlíšenie vašej obrazovky, Váš operačný systém, Vaše Wi-Fi pripojenie, Váš internetový prehliadač a Vašu IP adresu, informácie o serverovom pripojení).

·       Údaje o správaní: Informácie odvodené od kombinácie identifikačných údajov zariadenia a systémových udalostí, ktoré je možné použiť na identifikovanie trendov a vzorov vo vašom správaní, vďaka ktorým Vám zasielame marketingovú komunikáciu súvisiacu s udalosťami, na ktorých ste sa zúčastnili.

·       Údaje o účasti: Osobné údaje súvisiace s Vašou účasťou na reklamnej akcií, súťaži, losovaní, lotérií, reklame s okamžitou výhrou, hre a inom druhu reklamnej činnosti, ako aj s výsledkom vašej účasti na danej činnosti a informácií potrebných o splnení výhry, ako napr. veľkosť trička a/alebo topánky.

·       Analytické informácie: Môžeme zbierať analytické údaje, prípadne používať analytické nástroje tretích strán za účelom merania návštevnosti a sledovania trendov na našich Stránkach a pochopenia demografie a správania našich užívateľov.

c.               Zbieranie údajov tretími stranami a reklama v závislosti od záujmov

·       Reklamy v závislosti od záujmov: Používame reklamu v závislosti od záujmov a využívame treťostranné reklamné spoločnosti za účelom poskytovania cielených reklám na základe vašej histórie prehliadania. Umožňujeme treťostranným reklamným spoločnostiam, spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete a iným treťostranným poskytovateľom služieb zbierať údaje o Vašom využívaní našich stránok a mobilných aplikácií tak, aby títo poskytovatelia mohli zobrazovať na našich Stránkach, iných Internetových Stránkach a Aplikáciách a Stránkach, ktoré používate, ako aj o iných zariadeniach, ktoré môžete používať. Bežne, nie však vždy, zbierame údaje o reklamách založených na Vašich záujmoch, Prostredníctvom cookies a obdobných sledovacích technológií, vrátane informácií o kliknutiach na vysielanie, druhu prehliadača, čase a dátume, kedy ste navštívili našu stránku, ako aj iných informácií. Môžeme zdieľať spoločný identifikátor účtu (ako napr. emailovú adresu, či užívateľské meno) s našimi treťostrannými poskytovateľmi služieb za účelom identifikácie Vašich údajov na rôznych zariadeniach. My a naši treťostranní partneri používame tieto informácie tak, aby sme reklamy, ktoré online vidíte, prispôsobili vašim záujmom a rovnako ich využívame na zbieranie informácií súvisiacich s reklamami, ako napríklad nahlasovanie, analytika a prieskum trhu. Viac informácií o tom, ako môžete kontrolovať reklamy v závislosti od záujmov nájdete v Článku 10.

·       Widgety a reklamy na sociálnych médiách: Naše Stránky môžu obsahovať prvky sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo páči sa mi na Facebook, Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter a iné funkcionality. Tieto sociálne médiá Vás následne môžu rozpoznať a zbierať informácie o Vašej návšteve našich Stránok a môžu používať cookies, prípadne iné sledovacie technológie. Vaša komunikácia s týmito prvkami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov uvedených spoločností. Zobrazujeme Vám prostredníctvom sociálnych médií, ako napríklad Facebook, Twitter, Google+ a iných cielené reklamy. Tieto spoločnosti majú reklamné programy založené na záujmoch, ktoré nám umožňujú zasielať priame reklamy užívateľom, ktorí preukázali záujem o naše Stránky pri ich činnostiach na sociálnych médiách, ako aj  skupinám iných užívateľov, ktorí zdieľajú podobné vlastnosti, ako napríklad obchodné záujmy, či demografiu. Tieto reklamy sa riadia zásadami ochrany osobných údajov daných spoločností prevádzkujúcich sociálne médiá.

·       Informácie o užívateľských skúsenostiach: Na niektorých našich Stránkach a internetových stránkach používame treťostranné nástroje na sledovanie informácií o užívateľských skúsenostiach. Tieto nástroje automaticky zbierajú informácie o používaní, vrátane kliknutí a pohybov myšou, prehliadania stránok a textov zadávaných do internetových formulárov. Zbierané informácie nezahŕňajú heslá, platobné detaily a iné citlivé osobné údaje. Tieto informácie používame na analytické, optimalizačné účely a účely zlepšovania užívateľnosti internetových stránok. Neumožňujeme zdieľanie a používanie týchto informácií s tretími stranami pre ich vlastné účely.

 [Poskytovatelia našej online a emailovej reklamy môžu požívať pixel tagy, majáky, nulové GIFy alebo podobnú technológiu v súvislosti so Stránkami, aby nám pomohli riadiť naše online a emailové reklamné kampane a zlepšiť ich efektívnosť. Ak napríklad poskytovateľ umiestnil do vášho počítača jedinečné cookie, môže použiť pixel tagy, majáky, nulové GIFy alebo podobnú technológiu na rozpoznanie daného cookie pri vašej návšteve Stránok a na zisťovanie, ktorá naša online reklama vás mohla priviesť na naše Stránky. Poskytovateľ nám takéto informácie môže sprístupniť, aby sme ich použili. Takéto informácie od našich poskytovateľov môžeme pridať k osobným údajom, ktoré sme o vás predtým získali.]

Na zobrazovanie reklamy na našich Stránkach môžeme využívať tretie strany – reklamné spoločnosti. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (netýka sa to vášho mena, adresy, emailovej adresy ani telefónneho čísla) o vašich návštevách Stránok na zobrazenie reklamy na tovar a služby, ktoré by vás mohli zaujímať.

Môžeme činnosti a informácie, ktoré sme od Vás zozbierali na našich internetových stránkach a mobilných aplikáciách skombinovať a prepojiť automaticky prostredníctvom sledovacích technológií. To nám umožňuje poskytnúť Vám personalizovaný zážitok bez ohľadu na to, ako ste sa s nami spojili, či už online, cez mobil, prípadne sociálne médiá.

3.              Aké osobné údaje o Vás nezbierame?

Nezbierame a nespracovávame vaše nasledujúce osobné údaje:

·       rasový alebo etnický pôvod,

·       politické názory,

·       náboženské a filozofické presvedčenie,

·       zdravotný stav,

·       trestné záznamy,

·       členstvo v odboroch,

·       genetické a biometrické údaje,

·       pohlavný život a orientácia,

 (ďalej iba ako „Citlivé osobné údaje“)

Žiadame Vás, aby ste nám prostredníctvom Stránok ani iným spôsobom neposielali a neprezrádzali citlivé informácie. Môžeme vás však požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho zdravotného alebo zdravotného stavu, ak je to potrebné na analýzu a riešenie incidentov s našimi výrobkami alebo obalmi. Tieto informácie ďalej spracujeme, ak ich počas hovoru oznámite našim agentom alebo ak dobrovoľne vyjadrujete svoj súhlas prostredníctvom komunikácie a / alebo iným spôsobom.

4.              Používanie Stránok maloletými a upozornenie pre rodičov

Stránky sú určené jednotlivcom od 13 rokov so súhlasom rodičov až po veku 16 rokov.

Niektoré stránky, prípadne aplikácie môžu mať vekové obmedzenia na základe vhodnosti obsahu pre určité vekové kategórie alebo zákona. Vekové obmedzenia budú na príslušnej Stránke jasne označené; môžeme klásť otázky na overenie vášho veku, než vás na ňu pustíme.

To znamená, že osoby mladšie ako 16 rokov sa nemôžu účastniť činností uvedených v Článku 6 v prípade, ak sa na uvedené vzťahuje udelenie súhlasu, ako napríklad marketingová komunikácia, či personalizované notifikácie na základe polohy a rovnako ani nebudeme spracovávať ich osobné údaje.

5.              Vaše voľby a kontrola Vašich informácií

Profil a nastavenie zdieľania údajov: Môžete aktualizovať informácie o Vašom profile, ako napríklad užívateľské meno, adresa, fakturačné údaje a meniť niektoré Vaše nastavenia zdieľania údajov na stránke Vášho účtu.

Ako zmeniť nastavenia Emailov: Môžete zrušiť prijímanie našich reklamných emailov kliknutím na prepojenie zrušenia odberu, ktoré v našej komunikácii uvádzame. Vykonáme všetko preto, aby sme Vašu žiadosť o zrušenie odberu vybavili čo najskôr. Nemôžete sa odhlásiť z komunikácie súvisiacej so službami, ako napr. overenie účtu, komunikácia súvisiaca s transakciami, zmeny a aktualizácie služieb, technická bezpečnostné upozornenia.

Zmeny a vymazanie Vašich údajov: V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa úprav, zmien, či vymazania Vašich informácií, prípadne ak chcete z našej internetovej stránky, či verejne zobrazovaného obsahu odstrániť vaše meno, či komentár, môžete sa s nami spojiť v súlade s Článkom 10 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Vaše informácie však nedokážeme meniť a vymazať za každých okolností.

Sledovanie polohy: Môžete ovládať sledovanie Vašej polohy zmenou nastavenia sledovania polohy na vašom mobilnom zariadení. Môžeme aj naďalej sledovať Vašu polohu na základe vašej IP adresy pokiaľ využívate Služby prostredníctvom počítaču, či mobilného zariadenia.

Fotografie, videá a hlasové záznamy: Môžete kontrolovať a vypnúť funkcionality našich Stránok súvisiace so spracovávaním fotografií, videí, živých prenosov a hlasových záznamov zablokovaním prístupu Stránkam k fotoaparátu, prípadne mikrofónu Vášho zariadenia.

Cookies, sledovanie a reklamy v závislosti od záujmu:

·       Cookies a Flash Cookies: Väčšina prehliadačov umožňuje nastaviť Vaše nastavenia nasledovne: (i) upozorní Vás v prípade, ak Vám príde cookie a Vy sa rozhodnete, či ho prijmete, alebo nie, (ii) zablokuje existujúce cookies a (iii) nastaví Váš prehliadač na automatické blokovanie cookies.

Zablokovaním, prípadne vymazaním cookies môžete negatívne ovplyvniť Vaše používanie našich Stránok, nakoľko nebudú niektoré funkcionality našich Stránok riadne fungovať.

Môžete zmeniť nastavenia Vašich emailov tak, aby ste bránili automatickému sťahovaniu obrázkov, ktoré môžu obsahovať technológie, ktoré by nám umožnili zistiť, či ste si naše emaily otvorili, prípadne prezreli.

Vymazaním cookies nevymažete objekty miestneho úložiska (LSO), či objekty Flash a HTML5. Za účelom spravovania nastavení a preferencií flash cookies musíte použiť funkciu správy nastavení na stránke spoločnosti Adobe. V prípade, ak z našich Stránok vymažete Flash objekty, môže sa stať, že nebudete mať prístup a možnosť používať všetky časti, informácie a výhody našich Stránok.

·       Reklamy v závislosti od záujmov. Viac informácií o reklame v závislosti od záujmov a možnostiach, ako túto reklamu zrušiť, nájdete na stránkach Iniciatívy internetovej reklamy NAI: http://www.networkadvertising.org/choices, zdrojoch DAA: www.aboutads.info/choices  a na stránke: http://www.youronlinechoices.com.

·       Prepájanie medzi zariadeniami Zrušenie prijímania reklamy v závislosti od záujmu prostredníctvom zdrojov NAI/DAA/Your Online Choices zruší výlučne používanie reklamy v závislosti od záujmov na konkrétnom prehliadači, či zariadení a nastavenia na iných prehliadačoch, či zariadeniach sa nezmenia. Takúto zmenu preto musíte vykonať na každom prehliadači a zariadení, ktoré používate.

·       Mobilné reklamy. Môžete takisto obmedziť reklamy závislé na záujmoch prostredníctvom nastavení na Vašom mobilnom zariadení zvolením nastavenia „obmedziť sledovanie reklamami“ na systéme iOS, prípadne zrušiť reklamy závislé na záujmoch na systéme Android. Rovnako môžete niektoré, nie však všetky, reklamy v závislosti od záujmu využívané mobilnými sieťami zablokovať prostredníctvom odkazu http://youradchoices.com/appchoices kde si môžete stiahnuť mobilnú aplikáciu AppChoices.

Niektoré z týchto možností však nemusia byť účinné, pokiaľ Váš prehliadač povoľuje cookies. V prípade, ak vymažete cookies, zmeníte nastavenia Vášho prehliadaču, zmeníte prehliadač, či počítač, prípadne začnete používať iný operačný systém, musíte uvedené kroky opätovne vykonať.

Niektoré z týchto možností však nemusia byť účinné, pokiaľ Váš prehliadač povoľuje cookies. V prípade, ak vymažete cookies, zmeníte nastavenia Vášho prehliadaču, zmeníte prehliadač, či počítač, prípadne začnete používať iný operačný systém, musíte uvedené kroky opätovne vykonať.

6.              Ako používame vaše osobné údaje?

a.               Pri odpovedi na vaše žiadosti a požiadavky:

·       Za účelom zodpovedania Vašich žiadostí, sťažností a návrhov týkajúcich sa Stránok, ktoré nám zasielate prostredníctvom zákazníckych Stránok a komunikačných kanálov. V prípade reklamácie našich výrobkov, zašleme vaše požiadavky alebo otázky príslušnému výrobcovi - Coca-Cola Hellenic.

Právny základ spracovávania: Náš oprávnený záujem spracovávať, adekvátne a včasne, žiadosti, sťažnosti a návrhy zákazníkov týkajúce sa Stránok.

b.              Informovať Vás o zmenách týkajúcich sa podmienok Stránok a týchto Zásad ochrany osobných údajov:

·       Informovať Vás o zmenách týkajúcich sa podmienok Stránok a týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Právny základ spracovávania: Náš oprávnený záujem informovať Vás vopred o zmenách, ktoré majú nastať.

c.               Marketingová komunikácia:

·       Zasielame Vám, prípadne Vám naši obchodní partneri (ďalej samostatne iba ako "Obchodný partner" a spoločne ako "Obchodní Partneri") priamu reklamnú komunikáciu prostredníctvom emailov a push notifikácií. Priama marketingová komunikácia Vás, okrem iného, informuje o reklamných a obdobných činnostiach, o produktoch a Stránkach spoločností spriaznených so spoločnosťou Coca-Cola (prípadne našich obchodných partnerov) a žiadame Vás jej prostredníctvom o vyplnenie dotazníkov a formulárov.

V prípade priamej reklamnej komunikácie, ktorú Vám zasielajú naši Obchodní Partneri sa môže jednať o:

o    Komunikáciu plne riadenú našimi Obchodnými Partnermi. V takomto prípade vystupuje ako Prevádzkovateľ spracujúci Vaše Osobné Údaje príslušný Obchodný Partner zodpovedný za danú reklamnú komunikáciu. Takéto spracovávanie Osobných Údajov sa vykonáva na základe samostatných Zásad Spracovávania Osobných Údajov príslušného Obchodného Partnera Komunikáciu riadenú spoločne nami a našimi Obchodnými Partnermi. V takomto prípade vystupujeme ako Prevádzkovateľ spracujúci Vaše Osobné Údaje príslušný spoločne my a náš Obchodný Partner zodpovedný za danú reklamnú komunikáciu. V takomto prípade uzatvoríme príslušnú dohodu o spoločnom prevádzkovateľstve s príslušným Obchodným Partnerom a podstatný obsah tejto dohody Vám poskytneme k dispozícii.

Právny základ spracovávania: Váš súhlas

Prijímanie priamej marketingovej komunikácie môžete prijať, prípadne odmietnuť v nastaveniach súkromia Stránok (stačí aktivovať príslušnú voľbu pokiaľ máte záujem marketingovú komunikáciu prijímať a túto deaktivovať v nastaveniach Vášho profilu).

Váš súhlas so zasielaním priamej reklamnej komunikácie môžete odvolať kliknutím na prepojenie „Zrušiť odber“ nachádzajúci sa v spodnej časti každého jedného reklamného emailu, prípadne vypnutím tlačidla v nastaveniach súkromia Aplikácie. Prípadne nás môžete informovať, že si želáte odvolať svoj súhlas, [emailom, telefonicky alebo písomne. Kontaktné informácie sú uvedené v časti 10 týchto Zásad ochrany osobných údajov].

d.              Personalizácia reklmanej komunikácie:

·       Našu reklamnú komunikáciu smerovanú na Vás môžeme upraviť na mieru (vrátane personalizácie reklám a odporúčaní obsahu zobrazovaného na našich digitálnych zdrojoch a  treťostranných internetových stránkach (počítačových, aj mobilných), ako aj mobilných aplikáciách na základe (i) informácií z Vášho profilu, (ii) spôsobu, akým komunukiujete s našimi Stránkami (napr. prihlasovanie, účasť v prieskumoch a súťažiach, výhry, nahrávanie obsahu) a (iii) ako reagujete na našu reklamnú komunikáciu (či si ju otvárate, či na ňu klikáte, či si ju prezeráte, či na ňu reagujete).

 

Právny základ spracovávania: Váš súhlas

Prijímanie personalizovanejmarketingovej komunikácie môžete prijať, prípadne odmietnuť v nastaveniach súkromia Stránok (stačí aktivovať príslušnú voľbu pokiaľ máte záujem marketingovú komunikáciu prijímať a túto následne tým istým posuvným tlačidlom deaktivovať).

Váš súhlas s personalizáciou reklamnej komunikácie môžete odvolať deaktivovaním príslušného tlačidla v nastaveniach súkromia. Prípadne nás môžete informovať, že si želáte odvolať svoj súhlas emailom, telefonicky alebo písomne. Kontaktné informácie sú uvedené v časti 10 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

e.               Reklamy, špeciálne ponuky, vernostné programy, losovania a iné ponuky:

·       Za účelom účasti na reklamných a špeciálnych ponukách, vernostgných programoch, losovaniach a iných ponukách (napr. zasielanie pripomienok emailom, prenos Vašich Osobných Údajov partnerom, ktorí poskytujú v daných prípadoch plnenie). Osobné Údaje potrebné na registráciu za účelom ponuky / reklamy bežne zahŕňajú Vašu emailovú adresu, užívateľské meno a heslo.

Právny základ spracovávania: Vaše Osobné Údaje sú pre tento účel spracovávané v súlade s podmienkami príslušnej ponuky.

f.               Analýza údajov za účelom odvodenia trendov a vylepšenia produktov a Stránok spoločnosti Coca-Cola:

·       Zbierame Vaše Osobné'Údaje s cieľom merania Vašej interakcie s našimi Stránkami (napr. aby sme zistili, ako naše Stránky využívate, kedy ich využívate a prostredníctvom akého zariadenia), analýzy užívateľského správania, odvodzovania spotrebiteľských trendov a vzorov. To nám pomáha lepšie spoznať užívateľov našich Stránok, rozdeliť ich do zmysluplných skupín a lepšie prispôsobiť náš obsah identifikovaným preferenciám našich užívateľov.

Právny základ spracovávania: Váš súhlas

Zbieranie a používanie vašich osobných údajov súvisiacich s vašou aktivitou na Stránkach na účely analýzy s cieľom odvodiť trendy a zlepšiť naše Aplikácie a produkty a služby spoločnosti Coca-Cola všeobecne máte možnosť prijať alebo odmietnuť nastavením Vášho profilu. Ak chcete, aby sme vaše osobné údaje spracovávali na účely analýzy dát s cieľom odvodiť návyky a zlepšovať naše Stránky, ako aj produkty a služby spoločnosti Coca-cola všeobecne, stačí, ak stlačíte príslušné posuvné tlačidlo. Ak si to neželáte, opätovne ho stlačte.

Váš súhlas s vyššie uvedeným spracovávaním môžete odvolať na príslušnej stránke. Prípadne nás môžete informovať, že si želáte odvolať svoj súhlas, [emailom, telefonicky alebo písomne. Kontaktné informácie sú uvedené v časti 10 týchto Zásad ochrany osobných údajov]. Po odvolaní súhlasu prestaneme so spracovávaním na daný účel.

g.              Analýza údajov pre účely nahlasovania a analýz

·       Zbierame Vaše Oxsobné Údaje na našich internetových stránkach a/alebo mobilných aplikáciách za účelom vytvorenia súhrnných a anonymizovaných správ a merania výkonnosti našich fyzických produktov, digitálneho obsahu a reklamných kampaní. Z týchto analýz následne odvádzame trhové trendy pre naše digitálne činnosti a využívame ich na zlepšenie a zmenu našich produktov a služieb.

Za týmto účelom môžeme zbierať údaje týkajúe sa Vášho používania našich internetových stránok a mobilných aplikácií, ako aj informácie o zafriadeniach, prostredníctvom ktorých naše Služby využívate, vrátane:

-     Registrácie, overenia emailovej adresy, overenia telefónneho čísla, odhlásenia, či prihlásenia na niektorú z našich internetových stránok a / alebo mobilných aplikácií.

-     Pri súhlase s právnymi podmienkami internetovej stránky a / alebo mobilnej aplikácie, ako napríklad podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.

-     V prípade komunikácie s obsahom internetovej stránky a / alebo mobilnej komunikácie, ako napríklad kliknutie na prepojenie, zdieľanie či označenie obsahu.

-     V prípade účasti v hre, súťaži, kampani, Zadaní POIN kódu, naskenovaní PIN kódu, čiarového kódu, QR kódu produktu, zbieraní vernostných bodov, použití vernostných bodov a výbere ceny.

Právny základ spracovávania: Náš oprávnený záujem zlepšovať naše produkty a služby.

h.              Personalizované push notifikácie v závislosti od Vašej polohy

·       Využívame technológiu „majákov“ na sledovanie Vašej vzdialenosti od našich predajcov a zasielame Vám notifikácie v skutočnom čase o akciách a zľavách v obchodoch vo Vašej blízkosti. Nijakým spôsobom nezbierame, ani nespracovávame GPS údaje.

Právny základ spracovávania: Váš súhlas

S takýmto zberom a využitím Osobných Údajov za účelom zasielania personalizovaných push notifikácií v závislosti od Vašej polohy môžete súhlasiť, prípadne ho môžete odmietnúť zmenou príslušných nastavení Vášho telefónu. Stačí, ak stlačíte príslušné poosuvné tlačidlo, pokiaľ máte záujem o zasielanie personalizovaných push notifikácií v závislosti od Vašej polohy a stlačením rovnakého tlačidla zasielanie zrušiť. Základné nastavenie je v režime vypnuté.

Váš súhlas s vyššie uvedeným spracovávaním môžete odvolať na príslušnej stránke stlačením príslušného posuvného tlačidla. Prípadne nás môžete informovať, že si želáte odvolať svoj súhlas, emailom, telefonicky alebo písomne. Kontaktné informácie sú uvedené v časti 10 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Po odvolaní súhlasu prestaneme so spracovávaním na daný účel.

i.               Technická prevádzka stránky

·       Zbierame a používame Vaše Osobné Údaje za účelom technickej správy našich Stránok a zabezpečenia ich riadneho fungovania. Zbierame najmä údaje o stave zariadenia v prípade zlyhania Aplikácie (ako napr. unikátne odentifikátory zariadenia, fyzickú polohu zariadenia v čase zlyhania) za účelom identifikovania príčiny zlyhania a krokov, ktoré zabránia opakovaniu zlyhania.

Právny základ spracovávania: Náš oprávnený záujem na zabezoečení riadneho fungovania našich Stránok z technického / IT pohľadu.

j.               Súlad s našimi zákonnými povinnosťami

·       Na plnenie našich zákonných povinností, súdnych konaní alebo príkazov štátnych orgánov, kam môžu patriť aj príkazy štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu, keď sme opodstatnene presvedčení, že máme zákonnú povinnosť tak urobiť a keď je prezradenie vašich osobných údajov nevyhnutne nutné na splnenie takýchto zákonných povinností, konaní alebo príkazov zo strany štátu.

Právny základ spracovávania: Súlad s našimi zákonnými povinnosťami.

k.              Zákonná ochrana našich záujmov:

·       Na zákonné presadzovanie našich podmienok používania, ochranu našich operácií alebo operácií ktoréhokoľvek z našich pridružených subjektov, ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti či majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti či majetku našich pridružených subjektov, a na uplatnenie zákonných prostriedkov či obmedzenie škôd, ktoré môžeme utrpieť.

Právny základ spracovávania: Náš legitímny záujem zákonne chrániť našu organizáciu.

l.               Odhaľovanie podvodov

·       Spracovávame údaje o Vašom profile, informácie týkajúce sa Vášho používania našich Stránok a informácií o zariadeniach, prostredníctvom ktorých s našimi Stránkami komunikujete s cieľom identifikovať podvodné používanie našich Stránok.

Právny základ spracovávania: Náš legitímny záujem zákonne chrániť našu organizáciu pred podvodným konaním.

7.              Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa poskytujú príjemcom uvedeným v Prílohe 1.

8.              Aké prenosy osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor vykonávame?

Pri plnení účelov uvedených v týchto Zásadach Ochrany Osobných Údajov prenášame Vaše Osobné Údaje krajinám, ktoré neposkytujú dostatočnú úroveň ich ochrany, ako napríklad USA, či Srbsko.

V takom prípade podlieha prenos údajov nasledujúcim primeraným zárukám v súlade s GDPR na zaručenie adekvátnej ochrany vašich osobných údajov:

- Štandardné doložky na ochranu údajov prijaté Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 GDPR (Rozhodnutie Európskej komisie o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách nájdete here); a

- Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA pre prenos subjektom nachádzajúcim sa v Spojených štátoch (Rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA nájdete here).

Ak sa chcete dozvedieť informácie o akýchkoľvek prenosoch vašich osobných údajov do tretích krajín (vrátane príslušných prenosových mechanizmov), obráťte sa na oddelenie ochrany súkromia na tejto adrese: privacy@coca-cola.com.

9.              Ako je to s prepojeniami na iné internetové stránky, aplikácie, platformy a podobne?

Pri používaní našich Stránok môžete naraziť na prepojenia na iné Stránky, aplikácie a platformy, ktoré neposkytuje naša Spoločnosť. Za takéto internetové stránky, aplikácie a platformy nenesieme zodpovednosť a nevzťahujú sa na ne tieto Zásady Ochrany Osobných Údajov. Pre lepšie pochopenie ochrany Vášho súkromia týmito spoločnosťami na ich internetových stránkachm aplikáciách a platformách si preštudujte ich Zásady Ochrany Osobných Údajov.

10.           Vaše práva v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, ako ich uplatniť a ako nás kontaktovať

a.               Vaše práva súvisiace so spracovávaním Vašich Osobných Údajov

S ohľadom na spracovávanie Vašich Osobných Údajov opísané v týchto Zásadach Ochrany Osobných Údajov máte nasledujúce práva za nasledujúcich okolností:

·       Právo na poskytnutie kópie akýchkoľvek Osobných Údajov, ktoré o Vás držíme, ako aj informáciu o spôsobe spracovania Vašich Osobných Údajov,

·       Právo požiadať nás o aktualizáciu alebo opravu akýchkoľvek nepresných alebo doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov,

·       Právo požadovať zastavenie spracovávania Vašich Osobných Údajov pre potreby (i) personalizácie reklamných push notifikácií, (ii) vykonávania nalýzy údajov s cieľom identifikovať trendy a vzory správania zákazníkov a zlepšiť produkty a Stránky spoločnosti Coca-Cola, (iii) personalizácie na základe push lokalizácií v závislosti od polohy a (iv) účely zasielania priamej reklamnej komunikácie.

Za určitých okolností máte aj právo:

·       Namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov;

·       Požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov;

·       Obmedziť naše spracovávanie vašich osobných údajov; a

·       Požiadať nás o odovzdanie vašich osobných údajov vám alebo o ich prenos na iného prevádzkovateľa údajov.

b.              Ako nás kontaktovať za účelom uplatnenia Vašich práv

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z vašich vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať využitím niektorej z nasledujúcich možností.

·       Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného na našich Stránkach,

·       Môžete nám poslať email na adresu: socialmediacz@coca-cola.com

·       Môžete nám napísať na adresu: Coca-Cola Slovakia, Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 35

Vždy uvádzajte, ktoré konkrétne informácie Vám máme poskytnúť, doplniť, prestať spracovávať, či vymazať.

Môžete sa s nami takisto spojiť v prípade akýchkoľvek iných dotazov a otázok týkajúcich sa spracovávania Vašich Osobných údajov.

c.               Kontakt na našu zodpovednú osobu (DPO)

Našu zodpovednú osobu (Data Protection Officer, DPO) môžete kontaktovať na adrese: DPO-Europe@coca-cola.com

d.              Právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu údajov

Ak si myslíte, že akékoľvek vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov číslo 2016/679 z 27. apríla 2016, máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán (predovšetkým v členskom štáte, kde máte obvyklý pobyt, pracovisko, alebo kde sa odohralo domnelé porušenie).

11.           Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

a.               Vaše osobné údaje zamýšľame udržiavať presné a aktuálne. Osobné údaje, ktoré o vás držíme, vymažeme, keď ich už nebudeme potrebovať.

b.              Vaše Osobné Údaje, ktoré využívame na účely uvedené v týchto Zásadách Ochrany Osobných Údajov uchpvávame nanajvýš 2 roky s výnimkou nasledujúcich prípadov:

·       V prípade, ak sa na uchovávanie Vašich Osobných Údajov vzťahujú iné, dlhšie, prípadne kratšie, lehoty.

·       V prípade, ak Vaše Osobné Údaje, ktoré využívame n účasť v reklamných akciách, vernostných a obdobných programoch a na ich plnenie, uchpvávme do ich úplného splnenia, nanajvýš však 10 rokov.

·       Vaše Osobné Údaje, ktoré uchovávame za účelom odpovede na Vaše žiadosti uchovávame po dobu nanajvýš 10 rokov.

·       Vaše osobné Údaje, ktoré uchovávame v súvislosti so žiadosťou o sprístupnenie osobných údajov uchovávame po dibu nanajvýš 5 rokov odo dňa, kedy Vám údaje poskytneme.

c.               Technológie závislé na súhlase – cookies – a im podobné technológie uchovávame nanajvýš 13 mesiacov vo Vašom koncovom zariadení - s výnimkou cookies a podobných technológií špecifických pre konkrétnr prehliadanie.

d.              Účty súvisiace s našou Centrálnou Databázou Komunikácie, ktoré sú od ich vytvorenia viac než 1 mesiac neaktívne - t.j. nie je poskytnutý súhlas so spracovaním Vašich údajov, pokiaľ je ich spracovanie podmienené súhlasom - napr. úre reklamné účely a / alebo účasť v kampaniach - budú do 2 mesiacov od ich vytvorenia vymazané.

12.           Ako chránime Vaše informácie

Bezpečnosť Vašich informácií je pre nás veľmi dôležitá a používame bezpečnostné prvky s cieľom zabezpečiť integritu a bezpečnosť informácií, ktoré zbierame a zdieľame s poskytovateľmi našich Stránok.

Osobné Údaje sú zakódované asymetrickým aj symetrickým kódovaním a pri prenose sú kódované technológiou SSL (Security Sockets Layer). Technológia SSL kóduje informácie pred tým, než sa prostredníctvom internetu posielajú z užívateľského zariadenia do centrálnych systémov Spoločnosti, čím sa stávajú pre neoprávnené osoby nečitateľnými a čím sa zaručí dôvernosť prenášaných údajov. Použitie technológie SSL rovnako vyžaduje kompatibilný prehliadač, schopný vykonať „výmenu“ bezpečnostného kľúča s minimálnou dĺžkou 128 bitov, potrebnou pre zabzepečenie vyššie uvedeného bezpečného pripojenia na centrálne spoluvlastnícke systémy.

Žiaden bezpečnostný systém však nie je 100% nenarušiteľný a nedokážeme zabezpečiť 100%-nú bezpečnosť žiadneho systému. V prípade narušenia bezpečnosti našich systémov podnikneme všetky nevyhnutné kroky na minimalizáciu a zvrátenie negatívnych dopadov a v prípade potreby budeme informovať osoby, ktorých informácie mohli byť dotknuté a podnikneme iné kroky v súlade s platnými právnymi predpismi.

13.           Rozhodné právo

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia a majú sa vykladať v súlade so zákonmi Belgicka a akýmikoľvek inými povinnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v Európskej Únii.

14.           Aktualizácia týchto Zásad ochrany osobných údajov

Dátum poslednej aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov nájdete v hornej časti tejto strany uvedený ako „POSLEDNÁ REVÍZIA“.

Všetky zásadné zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov vám oznámime dostatočne včas pred nadobudnutím účinnosti.

V prípade námietok voči prípadným zmenám máte právo zrušiť Váš účet. Pokračovaním v používaní našich Stránok po zverejnení zmien týchto Zásad Ochrany Osobných Údajov dávate na javo, že ste si ich prečítali a súhlasíte s nimi.

Pre vašu evidenciu si môžete vytlačiť, stiahnuť alebo inak uchovať kópiu týchto Zásad ochrany osobných údajov (a ktorejkoľvek revidovanej verzie).

 

15.           Príloha 1 - Poskytovatelia

 

Aplikácia:

Internetová stránka

Coca-Cola Slovakia ktorá pomáha spravovať našu Aplikáciu.

Coca-Cola Slovakia ktorá pomáha spravovať našu Stránku a komunikáciu s Vami.

Endava, spoločnosť, ktorá nám pomáha vyvíjať aplikácie. Spoločnosť Endava plc má sídlo na adrese 125 Old Broad Street, Londýn, EC2N 1AR, Spojené kráľovstvo.

MRM McCann, spoločnosť poskytujúca technologickú podporu systému riadenia užívateľských vzťahov CRM – zasielanie emailovej komunikácie a analýzy emailových kampaní

Spoločmnosť MRM McCann nám poskytuje dva druhy podpory. Prvé podporné služby nám poskytuje prevádzka spoločnosti MRM McCann, so sídlom na adrese calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madrid, Španielsko. Druhé podporné služby nám poskytuje prevádzka spoločnosti MRM McCann so sídlom na adrese 360 W Maple Rd, Birmingham, MI 48009

 

Spoločnosť Adobe, poskytujúca hosting: (i) Systému správy obsahu (CMS), (ii) Systému správy užívateľských vzťahov (CRM), (iii) Personalizáciu reklám zobrazovaných na našich digitálnych obsahoch a treťostranných internetových stránkach (počítače a mobilné zariadenia) a mobilných aplikáciách a (iv) komunikáciu súvisiacu s priamym marketnigom prostredníctvom emailov a psuh notifikácií. Servery pre naše potreby Adobe Campaign sú imiestnené na infraštrukúre spoločnosti Amazon Web Services v Oregone.

 

 

 

Spoločnosť Akamai Identity Cloud (Janrain), ktorá poskytuje hosting system našej Správy totožnosti a prístupu spotrebiteľov (CIAM), na ktorom ukladáme profily našich stránok a aplikácií. Spoločnosť Akamai Technologies, Inc. má sídlo na adrese 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

 

 

Spoločnosť Reply AG, poskytujúca riešenia pre reporting a analýzu údajov. Spoločnosť Reply AG má sídlo v Berlíne, Nemecku.

Spoločnosť Epam, ktorá prevádzkuje a riadi Databázu komunikáie spotrebiteľov.

Spoločnosť EPAM systems má sídlo v Londýne, Spojenom kráľovstve. Samotný tím fyzicky sedí v Maďarsku

 

Spoločnosť Microsoft Azure, ktorú využívame na sekundárne ukladanie údajov – data lake, čistenie údajov a ich konsolidáciu za účelom analýzy dát a reportingu. Microsoft má sídlo na adrese 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, USA

 

Spoločnosť Akamai Identity Cloud (Janrain), ktorá poskytuje hosting system našej Správy totožnosti a prístupu spotrebiteľov (CIAM), na ktorom ukladáme profily našich stránok a aplikácií. Spoločnosť Akamai Technologies, Inc. má sídlo na adrese 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

 

Spoločnosť Amazon Web Services Írsko (AWS), ktorá hosťuje naše stránky a IT systémy a poskytuje systémovú podporu; Spoločnosť má sídlo na adrese Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Írsko.

 

Spoločnosť Amazon Web Services Írsko (AWS), ktorá poskytuje cloudovú výpočtovú technológiu. Spoločnosť má sídlo na adrese Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Írsko.

Spoločnosť Google – (i) cloudové úložiská, databázy veľkého rozsahu a personalizáciu reklám zobrazovaných v našom digitálnom obsahu a treťostranné internetové stránky (počítačové a mobilné) a mobilné aplikácie pre sleodvanie aktivity a (ii) hosting Apigee, nášho rozhrania na programovanie Aplikácií (API). Spoločnosť Google Ireland Limited má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Dodávatelia CIC:

Spoločnosť Comdata Holding France, spoločnosť, ktorá nám poskytuje služby Strediska spotrebiteľskej komunikácie. Má sídlo na adrese Avenue du General de Gaulle 92635, Gennevilliers Cedex, Francúzsko. Spoločnosť CCC Holding GmbH, poskytujúca podporu služieb Strediska spotrebiteľskej komunikácie. Má sídlo na adrese Spengergasse 37, 1050, Viedeň, Rakúsko.

Spoločnosť Findasense España SL, poskytujúca podporu služieb Strediska spotrebiteľskej komunikácie. Má sídlo na adrese Plaza de Callao, 28013, Madrid, Španielsko.

 

Naši treťostranní poskytovatelia služibe ako podpra komunikácie, audity a konzultácie.

Spoločnosť Crashlytics, zbierajúca informácie o zlyhaní aplikácie – napr. identifikáto Vášho zariadenia, hardvér zariadenia, informáciu o operačnom systéme, verziu aplikácie, fyzickú polohu zariadenia v čase zlyhania za účelom nahlásenia zlyhania našej spoločnosti. Spoločnosť Crashlytics je súčasťou spoločnosti Google Ireland Limited a má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Naši obchodní partneri, s ktorými môžeme mať špeciálne obchodné vzťahy pre potreby ich vlastnej reklamnej komunikácie. Nakoľko tieto tretie strany využívajú Vaše Osobné Údaje v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, navštívte s ohľadom na informácie týkajúce sa ich ochrany osobných údajov ich stránky.

MRM McCann, spoločnosť poskytujúca technologickú podporu systému riadenia užívateľských vzťahov CRM – zasielanie emailovej komunikácie a analýzy emailových kampaní Spoločnosť MRM / McCann má sídlo v New York City, New York, USA, pričom tímy, ktgoré poskytujú služby spotrebiteľských údajov a presnej reklamy sídlia v Detroite, Michigan, USA a Madride, Španielsku.

Tretie strany využívané na realizáciu akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, prevodu, postúpenia či iného riadenia všetkých alebo ktorejkoľvek časti našich obchodných činností, aktív alebo akcií (aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).

Spoločnosť Appsflyer, ktorá spracúva Vaše Osobné Údaje (i) pre potreby analýzy a atributizácue mobilných reklám (napr. určenie kanálov, kampaní a partnerov každej inštalovanej aplikácie) a (ii) Za účelom identifikácie podvodnej inštalácie aplikácií Spoločnosť Appsflyer Ltd. má sídlo na adrese San Francisco, California, USA

 

Príslušné orgány, pridružené subjekty a tretie strany na základe nášho uváženia, že je to potrebné alebo vhodné: (a) na plnenie našich zákonných povinností; (b) v reakcii na požiadavky verejných a štátnych orgánov, kam môžu patriť aj verejné a štátne orgány mimo krajiny vášho pobytu; (c) na presadzovanie našich podmienok používania; (d) na ochranu našich operácií alebo operácií ktoréhokoľvek z našich pridružených subjektov; (e) na ochranu ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti či majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti či majetku našich pridružených subjektov; a (f) na uplatnenie dostupných prostriedkov či obmedzenie škôd, ktoré môžeme utrpieť.

Príslušné Úrady: Vaše Osobné Údaje môžeme v prípadoch výslovne požadovaných zákonom poskytnúť príslušným úradom.

Spoločnosť Salesforce, ktorá poskytuje hosting platformy uchovávajúcej odpovede na žiadosti „kontaktujte nás“.Má sídlo na adrese Castellana 79, 28046 Madrid, Španielsko

Spoločnosť Adobe, poskytujúca hosting: (i) Systému správy obsahu (CMS), (ii) Systému správy užívateľských vzťahov (CRM), (iii) Personalizáciu reklám zobrazovaných na našich digitálnych obsahoch a treťostranných internetových stránkach (počítače a mobilné zariadenia) a mobilných aplikáciách a (iv) komunikáciu súvisiacu s priamym marketnigom prostredníctvom emailov a psuh notifikácií. Spoločnosť Adobe Inc. má sídlo na adrese 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA

Integral Ad Science (IAS) kvôli bezpečnosti značky a zaisteniu toho, aby sa naše reklamy zobrazovali iba tam, kde to považujeme za vhodné. IAS sa nachádza v 95 Morton Street New York, NY 10014, USA.

Naši treťostranní poskytovatelia služibe ako podpra komunikácie, audity a konzultácie.

 

Naši obchodní partneri, s ktorými môžeme mať špeciálne obchodné vzťahy pre potreby ich vlastnej reklamnej komunikácie. Nakoľko tieto tretie strany využívajú Vaše Osobné Údaje v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, navštívte s ohľadom na informácie týkajúce sa ich ochrany osobných údajov ich stránky.

 

Tretie strany využívané na realizáciu akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, prevodu, postúpenia či iného riadenia všetkých alebo ktorejkoľvek časti našich obchodných činností, aktív alebo akcií (aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).

 

Príslušné orgány, pridružené subjekty a tretie strany na základe nášho uváženia, že je to potrebné alebo vhodné: (a) na plnenie našich zákonných povinností; (b) v reakcii na požiadavky verejných a štátnych orgánov, kam môžu patriť aj verejné a štátne orgány mimo krajiny vášho pobytu; (c) na presadzovanie našich podmienok používania; (d) na ochranu našich operácií alebo operácií ktoréhokoľvek z našich pridružených subjektov; (e) na ochranu ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti či majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti či majetku našich pridružených subjektov; a (f) na uplatnenie dostupných prostriedkov či obmedzenie škôd, ktoré môžeme utrpieť.

 

Spoločnosť Microsoft Azure, ktorú využívame na sekundárne ukladanie údajov – data lake, čistenie údajov a ich konsolidáciu za účelom analýzy dát a reportingu. Spoločnosť Microsoft má sídlo na adrese 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, USA

 

 

Spoločnosť Epam, ktorá prevádzkuje a riadi Databázu komunikáie spotrebiteľov. Spoločnosť EPAM Systems, Inc. má sídlo v Londýne, Spojenom kráľovstve.

 

Spoločnosť Firebase, ktorá spracúva Vaše Osobné Údaje pre účely analýzy využívania aplikácie a aktivity užívateľov (napr. ako ľudia využívajú našu alikáciu, kedy a na akom zariadení) (od’odzovanie trendov a vzorov z takýchto analýz za účelom personalizácie push notifikácií a doručovania push notifikácií užívateľov Aplikácie). Spoločnosť Firebase je súčasťou spoločnosti Google Ireland Limited a má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

 

16.           Príloha 2 – Treťostranné sledovacie technológie

Treťostranný partner

Partnerský produkt

Druh sledovacej technológie

Opis

Google

Google Analytics

Cookies, Tagy, Pixely, identifikátory

 

Spoločnosť Google Analytics, ktorá sleduje Vašu činnosť na Stránke (napr. ako využívate našu stránku, kedy a z akého zariadenia), odvodzovanie všeobecných spotrebiteľských trendov a vzorov z týchto analýz za účelom zlepšenia služieb a produktov spoločnosti Coca-Cola. Spoločnosť Google Ireland Limited má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

Appsflyer

Appsflyer

Záznam udalostí, prehliadania a kliknutí na aplikáciu

 

Spoločnosť Appsflyer, ktorá spracúva Vaše Osobné Údaje (i) pre potreby analýzy a atributizácue mobilných reklám (napr. určenie kanálov, kampaní a partnerov každej inštalovanej aplikácie) a (ii) Za účelom identifikácie podvodnej inštalácie aplikácií Spoločnosť Appsflyer Ltd. Má sídlo na adrese 100 1st St 25th floor, San Francisco, CA 94105, USA

 

Google

Firebase

Záznam udalostí, prehliadania a kliknutí na aplikáciu

 

Spoločnosť Firebase, ktorá spracúva Vaše Osobné Údaje pre účely analýzy využívania aplikácie a aktivity užívateľov (napr. ako ľudia využívajú našu alikáciu, kedy a na akom zariadení) (od’odzovanie trendov a vzorov z takýchto analýz za účelom personalizácie push notifikácií a doručovania push notifikácií užívateľov Aplikácie). Spoločnosť Firebase je súčasťou spoločnosti Google Ireland Limited a má sídlo na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko