PRAVIDLÁ COOKIES SPOLOČNOSTI COCA-COLA

 

CC komentáre – 17.05.2018

Dôverné

24.5.2018

 

Tieto pravidlá cookies spoločnosti Coca-Cola Company ("Pravidlá cookies") opisujú rôzne typy cookies, ktoré sa používajú v súvislosti s webovými stránkami, ktoré vlastní a kontroluje spoločnosť NV Coca-Cola Services SA, so sídlom Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel (ďalej len "Coca-Cola" alebo "my"), z ktorých pristupujete k týmto Pravidlám cookies ("Stránky"). Coca-Cola určuje prostriedky a účely spracovania osobných údajov opísané v týchto Pravidlách cookies a preto je to prevádzkovateľom údajov (v zmysle nariadenia EÚ 2016/679).

V závislosti od stránky, ktorú navštevujete, sa uplatňujú aj naše upozornenia o ochrane osobných údajov http://www.coca-cola.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/, ktoré nadväzujú na Pravidlá cookies a tieto dopĺňajú.

Máte možnosť súhlasiť s používaním súborov cookie http://www.coca-cola.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/ pred vstupom na túto web stránku. Tieto  Pravidlá cookies vám umožňujú súhlasiť alebo odmietnuť súhlas s každou kategóriou súborov cookie (okrem nevyhnutne potrebných súborov cookie, ktoré môžu byť iba zamietnuté).

V prípade otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu na: socialmediacz@coca-cola.com alebo nám napíšte na: Coca-Cola Company, Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje

 

 

Obsah

1. ČO JE SÚBOR COOKIE?

2. AKO MÔŽEM SPRAVOVAŤ COOKIES?

3. AKÉ KATEGÓRIE COOKIES POUŽÍVAME?

4. AKTUALIZÁCIA TÝCHTO PRAVIDIEL COOKIES

 

 

1. ČO JE SÚBOR COOKIE?

 

· Súbory cookie sú štandardnou funkciou webových stránok, ktoré nám umožňujú ukladať na Vašom počítači malé množstvo údajov o Vašej návšteve webových stránok. Sú používané vo veľkom rozsahu za tým účelom, aby webové stránky fungovali, resp. fungovali lepším a efektívnejším spôsobom, ako napríklad rozpoznávaním vás a zapamätaním si informácií, ktoré Vám uľahčia používanie danej webovej stránky (napríklad uchovaním Vášho nastavenia preferencií). Súbory cookie nám tiež pomáhajú zistiť, ktoré časti stránky sú užitočné a ktoré časti potrebujú zlepšiť, a taktiež umožňujú sledovanie používania týchto stránok s cieľom poskytnúť Vám cielené reklamy.

· Súbory cookie prvej strany (first-party cookies) a súbory cookie tretej strany (third-party cookies)

Súbory cookie sú stiahnuté vo Vašom internetovom prehliadači po prvej návšteve stránky. Pri ďalšej návšteve stránky z rovnakého zariadenia sa súbor cookie (a uložené informácie) buď posiela späť na stránku, ktoré ho vygenerovali (súbor cookie prvej strany), alebo na iný web, ku ktorému patrí (súbor cookie tretej strany).

Poskytovatelia tretích strán nastavujú súbory cookie ak ste prihlásení na ich stránky a zároveň navštívite naše stránky. Nemáme vplyv na nastavenia súborov cookie týchto webových stránok. Navštívte webové stránky poskytovateľov tretích strán, aby ste získali ďalšie informácie o tom, ako používajú súbory cookie.

Súbory cookie prvej a tretej strany umožňujú webovej stránke rozpoznať, či ste už prostredníctvom tohto prehliadača navštívili danú stránku a v mnohých prípadoch sa potom zobrazený obsah bude líšiť.

Ak odmietnete používanie všetkých súborov cookie, nebudú sa používať súbory cookie prvej strany ani súbory cookie tretej strany. Nebude žiaden rozdiel medzi oboma typmi súborov cookie.

· Dlhodobé a krátkodobé súbory cookie

V závislosti od ich životnosti, je možné rozlišovať súbory cookie na dlhodobé a krátkodobé.

Dlhodobé súbory cookie sú také, ktoré sú uložené vo Vašom počítač až pokiaľ expirujú alebo ich vymažete.  

Krátkodobé súbory cookie sú také, ktoré sa vymažú ihneď po zatvorení prehliadača.  

Okrem prijatia súborov cookie pri návšteve stránky, spôsobom uvedeným nižšiehttp://www.coca-cola.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/http://www.coca-cola.sk/sk/podmienky-pouzivania/ [môžete všeobecne zvoliť, či chcete prijímať súbory cookie a to zmenou nastavení vo Vašom prehliadači. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie pod bodom č. 2 http://www.coca-cola.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

 

2. AKO MÔŽEM SPRAVOVAŤ COOKIES

 

· Nesúhlas s použitím súborov cookie

 

Máte možnosť súhlasiť s používaním súborov cookie, čo Vám umožní využívať všetky funkcie stránky bez obmedzenia pri návšteve našich stránok. Ak odmietnete používanie nevyhnutne potrebných súborov cookie, môže to mať vplyv na užívateľský komfort a funkčnosť počas používania tejto stránky. Odmietnutie iných súborov cookie nebude mať vplyv na užívateľský komfort a funkčnosť počas používania stránky.

Ak odmietnete používanie všetkých súborov cookie, súbory cookie prvej a tretej strany sa deaktivujú. Navyše, súbory cookie prvej strany budú odstránené. Nie sme schopní odstrániť súbory cookie tretej strany. Z tohto dôvodu musíte Vy odstrániť súbory cookie tretej strany. Môžete to urobiť v nastaveniach vášho prehliadača (pozri nasledujúcu odrážku).

· Deaktivácia a/alebo výmaz súborov cookie prostredníctvom Vášho prehliadača

Alternatívne a/alebo nad rámec uvedeného môžete zmeniť nastavenia súborov cookie vo svojom internetovom prehliadači. Váš internetový prehliadač Vám umožňuje zmeniť nastavenia súborov cookie. Takéto nastavenia prehliadača pre súbory cookie sa zvyčajne nachádzajú v ponuke "Možnosti", "Nástroje" alebo "Predvoľby" vášho internetového prehliadača. Môžete si tiež prečítať ponuku "pomoc" prehliadača. Rôzne prehliadače môžu používať rôzne mechanizmy na zakázanie súborov cookie.

Viac podrobností o tom, ako spravovať nastavenia súborov cookie nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

 

Nastavenia súborov cookie v Internet Explorer

Nastavenia súborov cookie vo Firefox

Nastavenia súborov cookie v Chrome

Nastavenia súborov cookie v Safari

 

Pokiaľ ide o nastavenia prehliadača na vymazanie predchádzajúcich súborov cookie, platia rovnaké zásady ako pre deaktiváciu nových súborov cookie pomocou nastavení prehliadača. Postupujte podľa pokynov vo vašom prehliadači, ako je uvedené vyššie v bode 1.

K dispozícii sú online nástroje na vymazanie všetkých súborov cookie, ktoré zanechali Vami navštívené webové stránky, ako napríklad www.allaboutcookies.org.

Keď navštívite túto stránku z rôznych počítačov, bude potrebné zopakovať zmeny vašich nastavení.

 

 

3. AKÉ KATEGÓRIE COOKIES POUŽÍVAME?

 

Nižšie uvádzame rôzne typy súborov cookie, ktoré my a tretie strany používame na týchto stránkach: nevyhnutne potrebné súbory cookie, analytické/výkonové súbory cookie, funkčné súbory cookie, zacieľujúce (reklamné) súbory cookie.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie:  Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať túto stránku a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci  širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Takýto súbor cookie navyše dbá na to, aby v prípade zmeny stránok prebiehal funkcia zmeny z http na https. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookie na našich stránkach.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie, ktoré používame sú najmä:

1. súbory cookie, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; a

2. súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme Vám môcť poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Používanie nevyhnutne potrebných súborov cookie na vyššie uvedené účely je založené na našich oprávnených záujmoch, ktoré sledujeme na zabezpečenie správneho technického fungovania, prístupu a používania webových stránok a poskytovania služieb, ktoré ste výslovne požadovali.

Analytické/výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našich stránok (napr. Na počet návštev, zdrojov návštevnosti).  

 

Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú stránke pamätať si Vaše voľby a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretej strany.

 

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookie:  Tieto súbory cookie sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo na manažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookie sociálnych sietí: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu.

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú zoznam všetkých kategórií súborov cookie, ktoré my a tretie strany používame na webe, spolu s informáciami o ich retenčných obdobiach (tzn. ako dlho zostanú všetky súbory cookie vo Vašom zariadení), ich zdroj (t. j. súbor cookie prvej alebo  tretej strany) a existenciu dátových prenosov mimo Európsky hospodársky priestor:

 

 

4. AKTUALIZÁCIA TÝCHTO PRAVIDIEL COOKIES

 

Dátum poslednej úpravy týchto pravidiel zistíte v časti “NAPOSLEDY ZMENENÉ” v hornej časti tejto stránky.

 

Všetky podstatné zmeny v týchto pravidlách Vám budú oznámené v dostatočnom predstihu pred účinnosťou takýchto zmien.

 

ZNENIE SÚHLASOU S POUŽÍVANÍM COOKIES

 

Cookie banner:

S.A. Coca-Cola Services N.V. („my“) by sme radi používali určité kategórie cookies z viacerých dôvodov, na čo však potrebujeme Váš súhlas. Kliknite na tlačidlo „Súhlasím s cookies“ pre vyjadrenie súhlasu alebo na tlačidlo „X“ pre odmietnutie nášho používania cookies; pre získanie viac informácií o použitých kategóriách cookies a pre možnosť obmedziť použitie určitých kategórií cookies, kliknite na odkaz označený „Nastavenia cookies“. Budete mať príležitosť sa prihlásiť na konkrétne kategórie cookies používané na tejto Stránke. Banner, týkajúci sa cookies, zostane viditeľný až pokým nevyjadríte svoju voľbu a preferencie ohľadom cookies. Nepoužijeme žiadne kategórie cookies, s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre funkčnosť webovej stránky, pokiaľ sa na tieto konkrétne kategórie cookies neprihlásite.

 

Centrum volieb možností:

S výnimkou kategórií cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre funkčnosť webovej stránky, môžete prijať alebo odmietnuť používanie cookies pre každú kategóriu cookies, čo vykonáte posunutím prepínača na konci každého riadku nižšie. Vždy, keď je Vám ponúknuté prijatie alebo odmietnutie použitia kategórií cookies, poskytneme Vám dôležité informácie, potrebné pre Vaše rozhodnutie: kategórie cookies, označenie prevádzkovateľa, či sa kategórie cookies vzťahujú k dlhodobým alebo krátkodobým súborom cookies, či cookies patria do kategórie prvej strany  alebo kategórie tretích strán (okrem Nevyhnutne potrebných cookies, [ktoré vždy budú cookies prvej strany], a údaj o tom, či dochádza k prenosu osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor. Akonáhle ste súhlasili s používaním kategórie cookies, môžete sa vrátiť k Vašej voľbe posunutím prepínača na konci príslušného riadku. Prístup k tejto funkcii nájdete na stránke s pravidlami súborov cookie.

 

a) Nevyhnutne potrebné súbory cookie  

 

Kategória súborov cookie

Prevádzkovateľ

Dlhodobé alebo krátkodobé súbory cookie?  Kedy dlhodobé súbory cookie expirujú?

Prenos údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

S.A. Coca-Cola Services N.V.

 

 

 

b) Analytické/výkonové súbory cookie

Môžete prijať alebo odmietnuť kategóriu súborov cookie v nižšie uvedenom zozname nastavením alebo zrušením začiarknutia. Podobne môžete svoj súhlas odvolať zrušením začiarknutia políčka.

 

Kategória súborov cookie

Prevádzkovateľ

Dlhodobé alebo krátkodobé súbory cookie?  Kedy dlhodobé súbory cookie expirujú?

Súbory cookie prvej alebo tretej strany? Pokiaľ tretej strany, uvedenie názvu a URL na pravidlá cookies

Prenos údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Prijatie/Odmietnutie

(začiarknite políčko pre prijatie)

 

Analytické/výkonové súbory cookie

       

 

 

c) Funkčné súbory cookie

Môžete prijať alebo odmietnuť kategóriu súborov cookie v nižšie uvedenom zozname nastavením alebo zrušením začiarknutia. Podobne môžete svoj súhlas odvolať zrušením začiarknutia políčka.

 

Kategória súborov cookie

Prevádzkovateľ

Dlhodobé alebo krátkodobé súbory cookie?  Kedy dlhodobé súbory cookie expirujú?

Súbory cookie prvej alebo tretej strany? Pokiaľ tretej strany, uvedenie názvu a URL na pravidlá cookies

Prenos údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Prijatie/Odmietnutie

(začiarknite políčko pre prijatie)

 

 

Funkčné súbory cookie  

 

 

 

 

 


 

d) Zacieľujúce (reklamné) súbory cookie

Môžete prijať alebo odmietnuť kategóriu súborov cookie v nižšie uvedenom zozname nastavením alebo zrušením začiarknutia. Podobne môžete svoj súhlas odvolať zrušením začiarknutia políčka.

Kategória súborov cookie

Prevádzkovateľ

Dlhodobé alebo krátkodobé súbory cookie?  Kedy dlhodobé súbory cookie expirujú?

Súbory cookie prvej alebo tretej strany? Pokiaľ tretej strany, uvedenie názvu a URL na pravidlá cookies

Prenos údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Prijatie/Odmietnutie

(začiarknite políčko pre prijatie)

 

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookie  

 

 

 

 

 

 

e) [Súbory cookie sociálnych sietí

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť v nižšie uvedenom zozname pre každý samostatný účel, ktorý spoločnosť Coca-Cola sleduje používaním súborov cookie, a to nastavením alebo zrušením začiarknutia políčka. Podobne môžete svoj súhlas odvolať zrušením začiarknutia políčka].

 

Kategória súborov cookie

Prevádzkovateľ

Dlhodobé alebo krátkodobé súbory cookie?  Kedy dlhodobé súbory cookie expirujú?

Súbory cookie prvej alebo tretej strany? Pokiaľ tretej strany, uvedenie názvu a URL na pravidlá cookies

Prenos údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Prijatie/Odmietnutie

(začiarknite políčko pre prijatie)

 

Súbory cookie sociálnych sietí